Wie, wat, waar?

Programma

Agenda 2018
De verenigingen
buurthuis Keijenburg / Roosendaal / verenigingen
Activiteiten
Wie zijn wij?

Over ons

Het buurthuis is medio jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd als patronaatsgebouw St. Joseph beter bekend als het St.Josephhuis. In de jaren tachtig werd Stichting Buurthuis Keijenburg opgericht. In de loop der jaren heeft het buurthuis zowel voor jong als oud vele activiteiten georganiseerd waarbij veelal werd gelet op de minder bedeelde inwoners uit de wijk. Buurthuis Keijenburg heeft twee grote zalen (die gesplitst kunnen worden) en een aantal kleine ruimten voor kleinschalige verenigingsactiviteiten en vergaderingen.

Het buurthuis is toegankelijk voor mensen met een beperking en beschikt over een invalidentoilet. Daarnaast hebben we een volledig ingerichte horecagelegenheid. Sinds kort is er ook een speciale ruimte voor ZZP’ers voorzien van de nodige aansluitingen voor laptops en een digibord.

Ons Doel

Het stichtingsbestuur heeft zich ten doel gesteld om activiteiten op de gebieden van ontmoeting, sociaal en cultureel te stimuleren en het buurthuis daarvoor beschikbaar te stellen.

Onze Missie

Het bestuur wil bereiken, dat het buurthuis een rol van betekenis kan vervullen in de leefbaarheidvan de wijk Burgerhout en zo mogelijk kan participeren in de problemen en knelpunten van de wijk.

Onze Visie

Wij staan voor een leefbare wijk en dat is de basis voor onze beleidsvisie op lange termijn.Het plan “Vitale wijken en dorpen” met de daarbij behorende vitaliteitskaart is daarvan een essentieel onderdeel.

Wij geven om ons buurthuis en helpen graag mee...